Home | terug | © geregistreerd
tanslation:

Kroonluchters

Persbericht van 20 mei 2010

‘ Geschakelde Kroonluchters ‘

Nijmegen, 3 mei 2010

Geachte redactie,
Hierbij doe ik u het persbericht over mijn project Geschakelde Kroonluchters toekomen.

Programma:

  • donderdag 20 mei om 13.00 uur worden samen met 13 leerlingen van Helicon MBO opleidingen de 11 Zilverlinden bomen geplant, op locatie voor het R.O.C gebouw nabij N.S. station.
  • vrijdag 21 mei vanaf 11 uur wordt het Gouden getal 1,6.18 van Fibonacci via de weg van de Gulden Snede, door dezelfde groep leerlingen, een boom heel speciaal uitgekozen volgens deze theorie.
Op 20 mei aanstaande, vanaf 13.00 uur, wordt het project Geschakelde Kroonluchters uitgevoerd. Dit project bestaat uit de aanplant van een rij Zilverlindes voor het ROC-gebouw bij het Centraal-Station van Nijmegen. Het project is een samenwerking tussen de gemeente Nijmegen, wethouder Jan van der Meer en beeldend kunstenaar Boudewijn Corstiaensen met leerlingen van M.B.O. Helicon opleidingen die de bomen zullen planten volgens de theorie van de ‘Gulden snede’.
Tijdens de aanplant van de Zilverlindes wordt een aantal zoetwaterparels in de Nijmeegse aarde als een soort Lindeboomzaadje gepoot. Hiermee wordt de stad Nijmegen in het middelpunt van de Gulden snede geplaatst.
Dit project kan worden gezien als een bijdrage aan de poging van Nijmegen om de ‘Groenste stad ’ van Nederland te worden.
Op www.vlinderkas.com kunt u het persbericht in zijn geheel terug vinden onder het kopje ‘Geschakelde kroonluchters’.

Boudewijn Corstiaensen
stichting Naturama

Einde persbericht

Door Boudewijn Corstiaensen

Kader
De steden Duisburg, Krefeld, Venlo en Nijmegen zijn overeengekomen via een gezamenlijke Euregionaal project de hoeveelheid fijn stof in de lucht te verminderen door middel van ‘groen’. Een voordeel van een gezamenlijke aanpak is dat dit vele nieuwe mogelijkheden biedt op het gebied van stedelijk groen, onder meer door aanplant van bomen aanplant en lage beplanting in Nijmegen.

Project
Tegenover het nieuwe schoolgebouw van het ROC nabij het Centraal Station in Nijmegen bevindt zich tussen het fietspad en busbaan een langgerekte groenstrook die geschikt is voor de aanplant van een aantal bomen. Hieronder volgen enkele impressies van de locatie waar het project wordt uitgevoerd:

Gulden Snede in de Natuur
De Gulden Snede is de verdeling van een lijnstuk in twee delen in een speciale verhouding. Bij de Gulden Snede verhoudt het grootste van de twee delen zich tot het kleinste zoals het gehele lijnstuk zich verhoudt tot het grootste. Geven we het grootste deel aan met a en het kleinste deel met b, dan is de verhouding van beide zo dat a : b = (a+b) : a.
De bedoelde verhouding a/b wordt het gulden getal genoemd en aangeduid met de Griekse letter phi.
De Gulden Snede is in de levende en dode natuur veelvuldig te ontdekken. Zelfs moeder aarde lijkt niet ongevoelig te zijn voor deze esthetiek die bij dieren en planten vaak is terug te vinden. Voorbeelden hiervan zijn de hoek tussen bladeren en de steel van een plant en de hoek tussen de nerven in het blad en bij de verdeling van de verschillende bloemblaadjes.

Plan uitvoering
Mijn plan is om een aantal bomen te laten aanplanten door leerlingen van de Helicon opleidingen M.B.O. Nijmegen, waarbij de locatie van de bomen wordt bepaald door de theorie van de Gulden Snede. Bij dit plan ga ik uit van de uitspraak van de beroemde architect Le Corbusier dat ook het menselijk lichaam opgebouwd is volgens de Gulden Snede. Volgens hem bevindt de navel zich op de plek van de Gulden Snede. Als je de totale lengte van iemand neemt en je meet de afstand van de navel tot de voeten dan vind je de Gulden Snede (lengte : afstand navel ).
Mijn bedoeling is dat de bomen aangeplant zullen worden op een onderlinge afstand die bepaald wordt door deelnemende leerlingen. Ook de totale lengte van de bomenrij zal worden bepaald door de deelnemers met als uitgangspunt de ligging van hun navel volgens de theorie van de Gulden Snede. Bijvoorbeeld door met elkaar de theorie van de Gulden Snede op hun eigen wijze toe te passen (vermenigvuldigen en/of delen).
Om een van deze bomen komt een schakelring van brons met een doorsnede van 98 cm. De schakelring staat op drie schuine poten die onder een bepaalde hoek staan waarbij de schakelring zelf zich op ooghoogte bevindt. De door de leerlingen uitgekozen boom zal in de tijd langzaam naar de binnenkant van deze ring gaan groeien. Tegelijkertijd groeien de kronen van de bomen naar elkaar toe waardoor op den duur ook een verbinding met de schakelring tot stand komt en er sprake is van 'geschakelde kroonluchters'. Hiermee is in de stad Nijmegen de theorie van de Gulden Snede in beeld gebracht. Dit feit kan worden bewerkt in de bronzen schakelring tijdens het gieten.

In de theorie van de Gulden Snede
in de theorie van de
Gulden Snede
The Fibonacci in Lateralus
You Tube
The Fibonacci in Lateralus
Fibonacci and the Golden Mean
You Tube
Fibonacci and the Golden Mean 


Artikel: The Secret of the Fibonacci Sequence inTrees