Home | terug | © geregistreerd
tanslation:

Vlinderkas Actueel

Wandelroutes

Aansluitend aan de vlinderkas kunnen door heel Park Lingezegen heen vlinderwandelroutes worden uitgezet en ingericht. De bedoeling is dat de vlinderwandelroutes zoveel mogelijk in een natuurlijke omgeving komen te liggen waardoor het zowel voor de mens als voor plant en dier aantrekkelijk is deze routes te volgen.
Om dit te bereiken dient enerzijds de ligging van de route zo goed mogelijk te worden afgestemd op en ingepast in aanwezige natuur. Anderzijds dient de directe omgeving van de route te worden aangeplant of ingezaai met inheemse planten. Vervolgens dient het beheer en onderhoud te zijn gericht op de ontwikkeling en instandhouding van voor Nederland typische plantengemeenschappen.

Goed functionerende vlinderwandelroutes dienen zo goed mogelijk te voldoen aan de volgende voorwaarden:
  1. Optimale inpassing in natuurlijke en min of meer natuurlijke elementen
  2. Optimale inrichting en inzaai
  3. Optimaal beheer
  4. Minimale breedte van de paden in bossen: 20 m
  5. Grotere open plekken met bloeiende grassen en kruiden